Kā nopirkt

Jūs varat apmaksāt pasūtījumu vienā no šiem veidiem:

 • Ar bankas karti, noformējot

  Kā apmaksāt pasūtījumu ar bankas karti?

  1. Pārbaudiet vai bankas karte ir paredzēta maksājumiem Internetā (šo informāciju var sniegt Jūsu banka) un pārliecinieties, ka uz Jūsu kartes ir pietiekami daudz līdzekļu plānota pasūtījuma noformēšanai.

  2. Noformējot tiešsaistes pasūtījumu, izvēlieties apmaksas veidu "Ar bankas karti" un ievadiet kartes īpašnieka datus.

  3. Pasūtījuma apmaksas brīdī (poga "Apmaksāt pasūtījumu") sistēma Jūs pāradresēs uz bankas serveri, kas pieprasīs Jūsu bankas kartes parametrus (kartes numuru, kartes derīguma termiņa beigu datumu, kartes turētāja vārdu latīņu burtiem). Jūsu konfidenciālo datu vākšana un apstrāde (rekvizīti, kartes, reģistrācijas dati utt.) tiek veikta bankas procesinga centrā. Bankas rīcībā esošie fizisko personu dati ir konfidenciāli un nav pieejami trešajām personām; personas dati tiek izpausti trešajām personām tikai nolūkā nodrošināt bankas likumisko pienākumu un līgumsaistību izpildi ar mērķi sniegt pakalpojumus atbilstoši Somijas Republikas tiesiskajiem aktiem.

   Svarīgi! Bankas kartes dati ir jāievada un jāapstiprina 10 minūšu laikā. Pēc 10 minūtēm apmaksa aizvērsies gaidīšanas termiņa iztecēšanas dēļ.
  4. Jūsu ievadītie dati tiek nodoti bankai, kas veic saņemtās informācijas apstrādi un ģenerē maksājuma veikšanas atļauju vai aizliegumu.

   Bankas aizliegumu var izraisīt viens no iemesliem:

   • uz kartes nav pietiekami daudz līdzekļu pasūtījuma apmaksai;

   • jūsu banka ir noteikusi aizlieguma apmaksai Internetā;

   • ir notecējis bankas kartes datu ievadīšanas gaidīšanas laiks (dati ir jāievada 10 minūšu laikā);

   • ievadītos datus Jūs neapstiprinājāt maksājumu lapā, datu formātā tika pieļauta kļūda utt.

   Atkarībā no atteikuma cēloņa, jautājuma risināšanai Jūs varat:

   • atkārtot pirkšanas mēģinājumu;

   • griezties pēc paskaidrojumiem Jūsu bankā;

   • apmaksāt pasūtījumu ar citas bankas karti vai ar Jūsu iekšējā konta līdzekļiem.

  5. Nekavējoties pēc pasūtījuma noformēšanas mājas lapā tiks ģenerēts un sagatavots izdrukāšanai kartes turētājam pieejams elektronisks pasūtījuma apstiprinājums. Apstiprinājumā tiek norādīts: pasūtījuma datums, iegādātās preces apraksts, pasūtījuma summa, pasūtījuma valūta, paziņojums par to, ka pasūtījuma summa ir bloķēta kartes turētāja norēķinu kontā un tiks pārskaitīta kompānijai, pasūtījuma veids, preces piegādes un atgriešanas noteikumi un nosacījumi, klienta vārds un adrese, mājas lapas adrese un reģistrētais kompānijas nosaukums, kā arī ieteikums kartes turētajam saglabāt apstiprinājumu.

  6. Ja naudas līdzekļi ir noņemti no bankas kartes, bet pasūtījums nav noformēts, uzrakstiet ziņojumu kompānijai.

  7. Ja Jūsu pasūtījuma apstrādāšanas laikā kāda no Jūsu izvēlētajām pozīcijām kompānijas noliktavā būs izbeigusies, faktūrrēķina summa būs mazāka par pasūtījuma summu. Pie tam naudas līdzekļi Jūsu kartē tiks bloķēt atbilstoši Jūsu pasūtījumam, bet faktiski tiks norakstīti saskaņā ar faktūrrēķinu. Naudas līdzekļu starpības atgriešana uz karti notiek automātiski. Atgriešanas termiņš ir atkarīgs no Jūsu bankas un parasti ir no 1 darba dienas līdz 2 nedēļām.

  8. Naudas līdzekļu kustība, apmaksājot pasūtījumu ar bankas karti, atspoguļojas Jūsu naudas kontā.

 • No iekšējā konta, noformējot

  Atlīdzība

  Šajā konta summējas visi Jūsu nopelnītie bonusi (mārketinga plāns, IDC, Darbaudzinātāja bonuss).

  Minimālais vienreizējais maksājums ir neierobežots.

  No Atlīdzības konta Jūs varat apmaksāt līdz 50% no pasūtījuma summas, pārējos 50% - ar bankas karti.

  Dāvanu

  Šajā kontā summējas bonusi, ko Jūs esat nopelnījis veicot pārdošanas veicināšanu. Šis konts tiek atvērts automātiski - pēc pirmās veicināšanas izpildes.

  Minimālais vienreizējais maksājums ir neierobežots.

  No Dāvanu konta Jūs varat apmaksāt līdz 100% no pasūtījuma summas.

  Svarīgi! Apmaksājot pasūtījumu no Dāvanu konta, piegāde ir apmaksājama ar bankas karti.

Pirkumu noformēšana interneta veikalā jūsu valstij ir pieejama tikai menedžeriem NL un Client Club dalībniekiem

Выберите язык